Styremøte 4. januar 2013

Møte ble avholdt på på Øfsti, Stjørdal, kl 11-14

Tilstede: Arild Vist, Arne Haukås, Arne Stene, og Morten Junge.

 

Sak 1-2013 Referatsaker:

Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

Kommentar til sak 18-2012: De som selger dyr, bør gi beskjed til styret. Vi får da

registrert nye eiere og invitert til medlemsskap.

 

Sak 2-2013 Låst rasekode:

a)      Orientering: Lars har begynt registrering av dyr og låst rasekoden på disse i saukontrollen. Rasekoding ble demonstrert på styremøtet (Vist sin buskap).

Det skal fylles ut skjema med individnummer på sauer som rasekoder, som er kontrollert av to personer oppnevnt av styret, og signert av disse.

Viktig å få rasekodinga utført før lamminga, våren 2013.

Bare de som er med i sauekontrollen, kan rasekodes.

Det er  viktig at en bruker kåringsnumer (de som har) på værene som brukes i paringene.

b) Fordeling av videre arbeid:

Nord Trøndelag : Arne S og Lars

Sør Trøndelag: Arne H. Vest for Trondheimsfjorden foreslås Jan Sørås.

Mangler personer for de andre fylkene.

Det hadde vært fordel å fått laget en instruks for arbeidet, som kan sendes ut sammen   

med skjemaet som skal signeres.

 

 

Sak 3-2013 Økonomi:

a) Oversikt 2012: God økonomi grunnet lite utgifter dette året. Det vil bli noe overskudd.

b) Honorar møter: Det er avholdt tre styremøter  perioden. Folk har vært trege til å sende honorarskjema til Arne S. Honorar utbetales i starten av 2013.

c)Tanker om budsjett: ikke behandlet.

 

Sak 4-2013 Årsmøte 2013:

a) Årsmøtet foreslås avholdt på Tingvoll eller Halsa i mars. Aktuelle helger: Fredag 8-lørdag

9.mars, eller fredag 15.- lørdag 16.mars. Kann være mulig å kjøre minibuss. Kann være  

mulig å besøke Bioforsk, Tingvoll, samt bønder (Eks. Koksvik-Tingvoll, Gjøvik-Meisingset,

Johannes Valsø-Halsa)

ArneH tar kontakt.

 

b)      Saker.

*Spinneriets drift og ønske om at de sender ut informasjon om ull-levering, rutiner, etc

*Orientering om rasekodinga.

*Forslag til høst-tur.

*Ta stilling til kåringsreglemanget ang. Søskenbarn.

*Informasjon om avlsgrupper.

*Kontigent foreslås hevet til kr 275/år.

*Valg og verv: Styret gjekk igjennom årsmøtepapira frå ifjor, og sjekka kven som er på valg.

 

Sak 5-2013 Div.

*Regionalt miljøprogram med tilskudd til Grå Trøndersau ser ut til å gå igjennom i både Nord og Sør Trøndelag i neste periode.

*Anna Rehnberg slutter hos Norsk Genressursenter.Nina Sæter overtar hennes oppgaver der, mens Thor Blichfeldt i NSG tar over kontrollen med hensyn til avlsværer til semin.

*Angående pågående høring om avlsarbeidet på sau i NSG, ser den ikke ut til å ha noen betydning for vårt raselag. Så styret avholder seg fra å kommenteresaken.

 

Sak 6-2013 Eventuelt:

Til årsmøtet: Det ønskes ny kontakt angående livdyr i Sør-Trøndelag, da Arne H har nok å styre med. Lisbeth Junge er foreslått.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 10:47

Hei hei!
Vi hjemme driver med grå trønder, vi har gått over til det fra spelsau. Denne rasen er en fantastisk rase!

...
15.07 | 22:30

hello do you speak english thanks sy

...
11.11 | 11:09

Spennende å høre om Grå trøndersk på radioen nå.....Er det på Selbu en kjøper garnet? Hilsen Bjørg L. Strømme se : www.bjorgstromme.no

...
16.02 | 22:48

Utrolig bra det dere har fått til. Håper dere klarer å fortsette, og likeså at jeg kan få spunnet ulla mi om ikke alt for lenge!
Var i kontakt med dere i fjor-

...
Du liker denne siden