Regelverk for kåring av grå trøndersau 2012

Værlam som skal kåres etter reglene for grå trøndersau:
-
skal være innført i Sauekontrollen
-skal ha rasekode 17 grå trøndersau
-skal være mer enn ¾ reinraset grå trøndersau

Kåring av grå trøndersau følger NSGs generelle kåringsregler så langt de lar seg anvende. Unntak fra og spesifisering i forhold til de generelle reglene for O-kåring § 5 er angitt nedenfor.

Far, mor og alle 4 besteforeldre til væren skal ha rasekode 17 grå trøndersau. Har en av besteforeldrene annen rasekode enn 17 eller mangler det informasjon om en av besteforeldrene, kan væren kåres på dispensasjon hvis rasepreget er typisk.

Far til lammet skal være kåra.
Er far ukåra kan lammet kåres på dispensasjon.

Lammet skal ha registrert høstvekt, men det settes ingen krav til lammets korrigerte avvik fra buskapsmiddelet.

Lammet skal ha beregnet O-indeks, men det settes ingen krav til O-indeksen.

Dommeren setter poeng for de 5 egenskapene som er spesifisert nedenfor. De 4 første er de samme egenskapene som bedømmes ved O-kåring. Rasepreg kommer i tillegg.

Egenskaper som inngår i vurderingen ved kåring av grå trøndersau


Egenskap           Skala               ordinær kåring         kåring på dispessasjon

Høstvekt/
korr.avvik          Kg                       ingen krav                ingen krav
 
O-indeks            50-150                 ingen krav               ingen krav

Dommerpoeng:
                       
Kropp                 5-10 poeng        minst 6 poeng            minst 6 poeng
Bein                   5-10 poeng        minst 6 poeng            minst 6 poeng
Ullkvalitet          5-10 poeng        minst 6 poeng            minst 6 poeng
Ullmengde          5-10 poeng        minst 6 poeng            minst 6 poeng
Rasepreg            5-10 poeng         minst 6 poeng            minst 6 poeng

Sum kåringspoeng                       minst 35 poeng          minst 30 poeng

Rasestandard og dommerveiledning: Se neste avsnitt  

Rasebeskrivelse

Grå trøndersau er en lettbygd og noe høgstilt sau. Den er spedbeint, med god beinstilling. Den har crossbredull. Søya har velforma jur, med små spener. Det er en sau med gode morsegenskaper, og rasen har et utpreget flokkinstinkt.

Fell
Fargen er stålgrå på sidene og over ryggen, men med individuelle variasjoner. Ulike grånyanser, fra lysegrå til svart, er vanlig. Brune ullspisser finnes også.

Finfibret pigmentert fellull av crossbredtype. Ulla kjennetegnes ved at den er myk og har god spenst. Det godtas bare ubetydelig marginnhold og ikke dødhår som vokser i fellen. Fellen bør ha jevn fiberfinhet og lengde. Ullfellen
skal tilfredsstille kravene som kreves for klassen C1S i Norsk ullstandard, i tillegg kreves det en minimumslengde på 70 mm for lammeulla.

Hale
Grå eller svart hale. Tradisjonelt er sauen omtalt med halvlang hale. Denne egenskapen har en liten produksjonsmessig betydning. Ved bedømming ellers like dyr skal likevel de med halvlang hale gå foran de med korte eller lange haler.

Hode
Karakteristiske hvite flekker (dråper) under øynene. Hvite hår over neserygg forekommer. Resten av hode er svart. Ønskelig med minst mulig hvite hår utenom "dråpene". Ved valg av avlsværer bør dyr med de reneste ”dråpene” og minst mulig hvite hår over neseryggen foretrekkes. Sorte og noe oppadstående ører.

Føtter/Buk
Føtter og buk er svarte.

Horn
Både værer og søyer skal være kollete

Vekt
Værer: 60-90 kg. Søyer: 50-80 kg.

Dommerveiledning

Ullkvalitet
Ullfellen skal tilfredsstille kravene som kreves for klassen C1S i Norsk ullstandard for å få 6 poeng eller mer i ullkvalitet. Holder ikke fellen krav til C1S, skal væren vrakes.

Rasepreg
For å kunne få 10 poeng i rasepreg må væren oppfylle følgende krav:

- Lys grå til svart fell. Det godtas brune spisser i ulla. Feller med kvit eller brun underfarge i ulla godtas ikke.
- Hodet skal ha svart farge med kvite flekker (dråper) under øynene.
- Svarte ører
- Svart buk
- Svarte føtter

Ved avvik i kravene over trekkes det minimum 0,5 poeng for hvert av dem. Eventuell avrunding opp eller ned til helt poeng avgjøres av dommeren ut fra en totalvurdering av rasepreget.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 10:47

Hei hei!
Vi hjemme driver med grå trønder, vi har gått over til det fra spelsau. Denne rasen er en fantastisk rase!

...
15.07 | 22:30

hello do you speak english thanks sy

...
11.11 | 11:09

Spennende å høre om Grå trøndersk på radioen nå.....Er det på Selbu en kjøper garnet? Hilsen Bjørg L. Strømme se : www.bjorgstromme.no

...
16.02 | 22:48

Utrolig bra det dere har fått til. Håper dere klarer å fortsette, og likeså at jeg kan få spunnet ulla mi om ikke alt for lenge!
Var i kontakt med dere i fjor-

...
Du liker denne siden