Låsing av rasekode i sauekontrollen

Rasegodkjenning

Raselaget arbeider i lag med Genressurssenteret og Animalia med å få til et system med låsing av rasekode i Sauekontrollen. Slik det er i dag kan hvem som helst legge inn rasekoden for grå trøndersau på sine sauer – uansett om sauene er rasereine eller ikke. Videre vil lam etter en grå  røndersauvær automatisk bli kodet som grå trøndersau selv om den bare er 50% grå trønder. Dette stemet vil nok fortsette som før, men i tillegg er det nå mulighet for å foreta en låsing av
rasekoden etter en nærmere avklart prosedyre. Dyr med låst rasekode vil være å anse som rasereine – noe som blant annet kan brukes som dokumentasjon i de fylkene de gis tilskudd for å ha
bevaringsverdige saueraser, bl.a. Oppland og Sør-Trøndelag. Forhåpentligvis kan vi starte arbeidet med å låse rasekoder på enkeltdyr i løpet av året. Animalia arbeider med det tekniske rundt dette og har sagt de skal få til et opplegg etter sommeren.

For at sauene skal være kvalifisert for å få låst rasekode må det foreligge dokumentasjon på at de er rasereine, dvs minst 87,5% grå trøndersau. Dokumentasjon på rasereinhet er stamtavler eller andre herkomstopplysninger. I tillegg skal besetningen besøkes av personer oppnevnt av laget  aselaget har opprettet en egen gruppe som skal ta seg av koordinering av dette arbeidet. Den består av Lars Flakkenberg, Irena Brenne og Arne Stene. Fra Anna Rehnberg hos Genressursenteret
har vi fått følgende retningslinjer for arbeidet:

Retningslinjer for rasegodkjenning av sau

I prosessen med å vurdere dyr for å sette låst rasekode i Sauekontrollen vil mange av dyra måtte godkjennes utfra fenotypisk og skjønnsmessig vurdering.

Dyr uten kjent stamtavle vil kunne rasegodkjennes etter fenotypevurdering. Ved avslag vil det være mulig å notere individet som 75 % eventuelt 50 % sånn at raseprosenten til avkom i følgende
generasjon kan oppjusteres og etter hvert være tilstrekkelig for få låst rasekode. Dyr som er 87,5 % regnes for å være raserene.

Dyr med kjent stamtavle vil sannsynligvis være enklere å vurdere enn de uten. Det er kjent at dagens rasekoding i Sauekontrollen ikke alltid vil få frem riktig rase eller raseandel. Derfor vil det også for dyr i Sauekontrollen være mulig å godkjenne individer etter fenotypevurdering.

Ved å bruke et skjema der man for hvert dyr angir om det er rasegodkjent eller ikke, vil man kunne notere antatt/vurdert raseprosent for de dyra man ikke rasegodkjenner. Dette vil være til hjelp når
avkom etter dem skal vurderes.

Raselaget har utarbeidet et skjema som skal brukes i forbindelse med registreringa av dyr som kvalifiserer for å få låst rasekode i Sauekontrollen. Her vil det også være mulighet til å få med dyr som er for eksempel 75% grå trøndersau. Avkom etter disse vil være kvalifisert for å få låst. For de
rasekode såfremt det brukes vær som har låst rasekode. Vi håper at flest mulig støtter opp om dette arbeidet og får sine rasereine dyr registrert. Interesserte tar kontakt med Lars Flakkenberg, tlf. 99714719 eller e-post lars@flakkenberg.no

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 10:47

Hei hei!
Vi hjemme driver med grå trønder, vi har gått over til det fra spelsau. Denne rasen er en fantastisk rase!

...
15.07 | 22:30

hello do you speak english thanks sy

...
11.11 | 11:09

Spennende å høre om Grå trøndersk på radioen nå.....Er det på Selbu en kjøper garnet? Hilsen Bjørg L. Strømme se : www.bjorgstromme.no

...
16.02 | 22:48

Utrolig bra det dere har fått til. Håper dere klarer å fortsette, og likeså at jeg kan få spunnet ulla mi om ikke alt for lenge!
Var i kontakt med dere i fjor-

...
Du liker denne siden